ΠΜΣ ΤΕΔΑΦΦ

Τεχνολογίες Διαχείρισης Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών: Καλλιέργεια, Μεταποίηση και Παραγωγή Προϊόντων Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας

    Τμήμα Γεωπονίας-Αγροτεχνολογίας | Σχολή  Γεωπονικών Επιστημών | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Τμήμα Γεωπονίας-Αγροτεχνολογίας | Σχολή  Γεωπονικών Επιστημών | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις
Τεχνολογίες Διαχείρισης Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών: Καλλιέργεια, Μεταποίηση και Παραγωγή Προϊόντων Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας

Κατεύθυνση Α: Εφαρμογές των Φαρμακευτικών Φυτών στην Παραγωγή Φαρμακευτικών Προϊόντων Φυσικής Προέλευσης και Καλλυντικών

 

Κατεύθυνση Β: Εφαρμογές των Φυτών με Αξία Υγείας στη Διατροφή

3 Εξάμηνα   |   90  ECTS

Κάντε το επόμενο βήμα! Εξελιχθείτε μαζί μας!

Σχετικά με το ΠΜΣ

Αντικείμενο του ΠΜΣ

Είναι το μοναδικό Π.Μ.Σ. που πραγματεύεται ολοκληρωμένα το αντικείμενο των Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών από την καλλιέργειά τους με εφαρμογή σύγχρονων καλλιεργητικών τεχνικών, την πιστοποίηση του πολλαπλασιαστικού υλικού, μέχρι την παραγωγή τελικού προϊόντος, είτε πρόκειται για φαρμακευτικά προϊόντα φυσικής προέλευσης και καλλυντικά,  είτε πρόκειται για συμπληρώματα διατροφής.

ΦΕΚ  Ίδρυσης

Το Π.Μ.Σ. ιδρύθηκε το 2021 με το ΦΕΚ  196/τ. Β'/25-01-2021 και λειτουργεί με τον επικαιροποιημένο κανονισμό λειτουργίας του, σύμφωνα με το ΦΕΚ 2105/τ.Β'/2023.

 

Υλοποιείται από το Τμήμα Γεωπονίας-Αγροτεχνολογίας της Σχολής Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τη συμμετοχή διδασκόντων από τα Τμήματα Ιατρικής, Βιοχημείας-Βιοτεχνολογίας, Επιστήμης Τροφίμων, Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, και Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του Π.Θ., το Τμήμα Φαρμακολογίας του Ε.Κ.Π.Α. καθώς και έμπειρους ερευνητές από τον ΕΛΓΟ Δήμητρα.

Στόχοι του ΠΜΣ

Ο στόχος του Π.Μ.Σ. είναι να εκπαιδεύσει ειδικούς με υψηλό επίπεδο επιστημονικών δεξιοτήτων στον τομέα των Αρωματικών και Φαρμακευτικών φυτών με την εφαρμογή σύγχρονων καλλιεργητικών συστημάτων, με ανάδειξη της βιοποικιλότητας της Ελλάδας και με την παραγωγή προϊόντων υπεραξίας προς όφελος του παραγωγού και της εθνικής οικονομίας γενικότερα.

Κατευθύνσεις

Α

Εφαρμογές των Φαρμακευτικών Φυτών στην Παραγωγή Φαρμακευτικών Προϊόντων Φυσικής Προέλευσης και Καλλυντικών

Β

Εφαρμογές των Φυτών με

Αξίας Υγείας στη Διατροφή